Vykonávam činnosť revízneho technika pre odborné prehliadky a odborné skúšky (revízne správy)
v rozsahu:

  • elektrické zariadenia do 1000V
  • bleskozvody

Certifikát TU